headerkuva

Saarion voimalaitosmuseo

Saarion voimalaitosmuseon virtuaalimuseo on valmistunut. Voi vierailla milloin vain tutustumassa museoon.

Palaa etusivulle

Näyttelyt voimalaitosmuseossa

Kuuntele

Sijainti: Saarion kylässä, Jänisjoen rannalla, os. Voimalaitostie 24.


Saarion vanhan voimalaitoksen historiaa (kts. Wikipedia)

Saarion voimalaitosmuseo

Ensimmäiset kirjalliset lähteet Saarion voimalaitoksen paikalta ovat vuodelta 1640. Paikalla oli silloin jauhomylly, myöhemmin ainakin kolme myllyä.

1800-luvun lopulla Jänisjoen Saarionkoskeen alettiin suunnitella sähköntuotantoa. Varsinaiset rakennustyöt aloitti Wärtsilä-Aktiebolag. Vuonna 1908 valmistui itse voimalaitos sekä Pytinki, voimalaitoksen hoitajien asunto.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä voimalaitos oli suosittu kohtaamispaikka erityisesti nuorison keskuudessa. Alkuaikoina Saarion kyläläisten tarpeisiin tarkoitettu pärehöylä sijaitsi voimalaitoksen vieressä. Voimansa höylä sai akselin välityksellä voimalan generaattorista.

Ensimmäinen voimalaitosta kohdannut onnettomuus sattui huhtikuun loppupuolella vuonna 1920, kun vesikanavan seinämä sortui. Sortuman aikaan vesilaitoksella oli koneenhoitajan perheen lisäksi seurusteleva nuoripari. Heidät kaikki saatiin onneksi pelastettua.

Seuraava onnettomuus tapahtui v. 1946. Yksi jääsuman räjäytykseen tarkoitettu panos ajautui virran mukana padolle ja räjäytti sen. Padosta jää ja vesi virtasivat voimalla alempana ollutta siltaa vasten kaataen sen. Joki jouduttiin ylittämään lossilla seuraavaan kevääseen saakka.

Vuoden 1957 heinäkuussa voimala seisoi kesälomien takia. 30.7. salama iski voimalaan, jolloin kattorakenteet syttyivät palamaan. Tulipalon seurauksena keskimmäinen kone vaurioitui ja se jouduttiin käämittämään uudelleen.

Kun nykyaikainen voimalaitos rakennettiin v. 1984 vanhan viereen, Wärtsilä-yhtymä aikoi purkaa vanhan puolen, jolloin Saarion kylätoimikunta ehdotti vanhan voimalaitoksen museoimista.

Tekniikkaa

Voimalaitoksen sähköä alettiin myydä valtakunnan verkkoon v. 1967. Uudessa voimalaitoksessa on vain yksi turbiini, joka tuottaa noin kaksinkertaisen määrän sähköä verrattuna vanhan voimalaitoksen kolmen turbiinin yhteistehoon.

Uuden voimalan maksimiteho on 1670 kilowattia. Vuosituotannoksi ilmoitettiin n. 6500 megawattia (6 500 000 kilowattia). Vertailun vuoksi kerrottakoon, että sähkölämmitteinen omakotitalo käyttää 15000 – 20000 kW vuodessa, joten uusi voimalaitos tuottaa 300-400 talouden vuosittaisen sähköntarpeen.

Näyttelyt voimalaitosmuseossa

Palaa etusivulle